കിഡ്നാപ്പിംഗിനെ കുറിച്ച് വരലക്ഷ്മി | Varalakshmi kidnap | Latest Malayalam Cinema NewsTags: കിഡ്നാപ്പിംഗിനെ കുറിച്ച് വരലക്ഷ്മി | Varalakshmi kidnap | Latest Malayalam Cinema News, കിഡ്നാപ്പിംഗിനെ കുറിച്ച് വരലക്ഷ്മി | Varalakshmi kidnap | Latest Malayalam Cinema News video, watch കിഡ്നാപ്പിംഗിനെ കുറിച്ച് വരലക്ഷ്മി | Varalakshmi kidnap | Latest Malayalam Cinema News, കിഡ്നാപ്പിംഗിനെ കുറിച്ച് വരലക്ഷ്മി | Varalakshmi kidnap | Latest Malayalam Cinema News online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=2jXUSNvR1eM

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

A picture of Kasaba actress Varalaxmi Sarathkumar, tied up on the bed was spreading virally in social medias along with the hashtag, #VaralaxmiGotKidnapped. There were all sorts of speculations about the photos. Putting an end to all the talks, the actress has stated that the photo is from one of her upcoming movies. Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 19 April 2017

Currently Watching Videos


india everyday videos