മുടിയൻ തിരിച്ചു വരുന്നു | The Reason Why Uppum Mulakum Mudiyan Left | RishiTags: മുടിയൻ തിരിച്ചു വരുന്നു | The Reason Why Uppum Mulakum Mudiyan Left | Rishi, മുടിയൻ തിരിച്ചു വരുന്നു | The Reason Why Uppum Mulakum Mudiyan Left | Rishi video, watch മുടിയൻ തിരിച്ചു വരുന്നു | The Reason Why Uppum Mulakum Mudiyan Left | Rishi, മുടിയൻ തിരിച്ചു വരുന്നു | The Reason Why Uppum Mulakum Mudiyan Left | Rishi online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=PE0xa4Gmoxw

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

Youngster Rishi Kumar K S rose to fame as 'Mudiyan' aka Vishnu of the popular sitcom, Uppum Mulakum. With his tight curls, the 'freakan' son in the serial has impressed telly viewers with his natural style of acting. Rishi, a dancer turned actor in his 20s, speaks to us about his small screen entry, how his unusual hairstyle turned out to be his identity and his biggest passion, dance. Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 12 September 2017

Currently Watching Videos


india everyday videos