குழந்தைகளை காப்பாற்றுங்கள் Nivetha Pethuraj வேண்டுகோள்Tags: குழந்தைகளை காப்பாற்றுங்கள் Nivetha Pethuraj வேண்டுகோள், குழந்தைகளை காப்பாற்றுங்கள் Nivetha Pethuraj வேண்டுகோள் video, watch குழந்தைகளை காப்பாற்றுங்கள் Nivetha Pethuraj வேண்டுகோள், குழந்தைகளை காப்பாற்றுங்கள் Nivetha Pethuraj வேண்டுகோள் online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=UH47vCn3g40

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

Nivetha Pethuraj has released a video as a request to her people. Nivetha confesses that she also had gone through child sexual abuse and Nivetha says that at that age she didn't know what to do. So, Nivetha requests parents to teach their children from a young age to differentiate between good touch and bad touch. Nivetha also gives few suggestions to people to ensure we have a peaceful life. On the workfront, Nivetha has Tik Tik Tik to release after the ongoing strike starring opposite Jayam Ravi. #nivetha #nivethapethuraj #jayamravi #tiktiktik Stay tuned to #GalattaTamil for latest updates on Cinema and Politics. Like and Share your favourite videos and Comment your views too. Subscribe to GALATTA TAMIL : http://goo.gl/J4TyOo #Galatta #GalattaTamil #GalattaNews #GalattaTamilNews Also, Like and Follow us on: Facebook: https://www.facebook.com/GalattaMedia Twitter: https://twitter.com/galattadotcom Website: http://www.galatta.com Instagram: https://www.instagram.com/stories/galattadotcom/

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 16 April 2018

Currently Watching Videos


india everyday videos