കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയിൽ മോഹൻലാലും | Mohanlal teams up for Nivin's Kayamkulam Kochunni | Latest NewsTags: കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയിൽ മോഹൻലാലും | Mohanlal teams up for Nivin's Kayamkulam Kochunni | Latest News, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയിൽ മോഹൻലാലും | Mohanlal teams up for Nivin's Kayamkulam Kochunni | Latest News video, watch കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയിൽ മോഹൻലാലും | Mohanlal teams up for Nivin's Kayamkulam Kochunni | Latest News, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയിൽ മോഹൻലാലും | Mohanlal teams up for Nivin's Kayamkulam Kochunni | Latest News online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=JP-mSmmsxe4

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

Nivin Pauly's Kayamkulam Kochunni, based on the legendary Kerala highwayman, is among the most anticipated Malayalam films of 2018. And now, the expectations from the film are likely to go through the roof with the addition of the latest cast member. Mohanlal, who goes by the title of 'The Complete Actor' is doing a role in the film. The news was tweeted by an excited Nivin who said, "The charismatic Lalettan is joining the cast of Kayamkulam Kochunni for a role that can be done only by performed by the Complete Actor himself!" Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 11 January 2018

Currently Watching Videos


india everyday videos