சரத்குமார் விஜயகாந்த் அரசியல் கூட்டணிக்கு வாய்ப்பு உள்ளது - Sarathkumar | 40 years of VijayakanthTags: சரத்குமார் விஜயகாந்த் அரசியல் கூட்டணிக்கு வாய்ப்பு உள்ளது - Sarathkumar | 40 years of Vijayakanth, சரத்குமார் விஜயகாந்த் அரசியல் கூட்டணிக்கு வாய்ப்பு உள்ளது - Sarathkumar | 40 years of Vijayakanth video, watch சரத்குமார் விஜயகாந்த் அரசியல் கூட்டணிக்கு வாய்ப்பு உள்ளது - Sarathkumar | 40 years of Vijayakanth, சரத்குமார் விஜயகாந்த் அரசியல் கூட்டணிக்கு வாய்ப்பு உள்ளது - Sarathkumar | 40 years of Vijayakanth online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=6yf_zR0KeT8

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

Sarathkumar wishing Vijayakanth in the 40 years of Vijayakanth. Sarathkumar says he attented this function inspite of having different political opinions, only for his friendship with Captain Vijayakanth. Sarathkumar says Vijayakanth only gave him life. Sarathkumar says he never sees memes about Captain Vijayakanth. Sarathkumar says people who are passing comments on Vijayakanth without knowing the value of Vijayakanth. Vijayakanth changed my life from poverty to success through Pulan Visaranai and remembers that Vijayakanth foresaw the success of Sarathkumar's career. Sarathkumar also says that Vijayakanth waited for his recovery in Captain Prabhakaran movie. #Sarathkumar #Vijayakanth #40yearsofVijaykanth #Vijayakanth40 #vijayakanth40years #SarathkumarVijayakanth #ViajyakanthSarathkumar Stay tuned to #GalattaTamil for latest updates on Cinema and Politics. Like and Share your favourite videos and Comment your views too. Subscribe to GALATTA TAMIL : http://goo.gl/J4TyOo #Galatta #GalattaTamil #GalattaNews #GalattaTamilNews Also, Like and Follow us on: Facebook: https://www.facebook.com/GalattaMedia Twitter: https://twitter.com/galattadotcom Website: http://www.galatta.com Instagram: https://www.instagram.com/stories/galattadotcom/

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 17 April 2018

Currently Watching Videos


india everyday videos