എ ആർ റഹ്മാൻ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് | AR Rahman to compose for Aadujeevitham? | Latest NewsTags: എ ആർ റഹ്മാൻ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് | AR Rahman to compose for Aadujeevitham? | Latest News, എ ആർ റഹ്മാൻ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് | AR Rahman to compose for Aadujeevitham? | Latest News video, watch എ ആർ റഹ്മാൻ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് | AR Rahman to compose for Aadujeevitham? | Latest News, എ ആർ റഹ്മാൻ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് | AR Rahman to compose for Aadujeevitham? | Latest News online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=Ih-CbvQi7RU

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

AR Rahman has not composed for a Malayalam cinema after the 90s hit, Yodha, although he is a Malayali by birth. However, the latest news is that the maestro might just compose for a Malayalam film, Blessy's Aadujeevitham. The film, which will see Prithviraj in the title role, hasn't taken off yet but is believed to be a magnum opus, based on Benyamin's novel of the same name. Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 07 December 2017

Currently Watching Videos


india everyday videos