മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് | Actor Surya Speech | Thana Serntha Kootam Press MeetTags: മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് | Actor Surya Speech | Thana Serntha Kootam Press Meet, മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് | Actor Surya Speech | Thana Serntha Kootam Press Meet video, watch മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് | Actor Surya Speech | Thana Serntha Kootam Press Meet, മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് | Actor Surya Speech | Thana Serntha Kootam Press Meet online video

[Copyright Infringement Issues: All the videos on our website are programmatically retrieved using Youtube API. India Everyday do not upload or own the videos. India Everyday is not responsible for their content. You can file Copyright Infringement Notification directly by writing to youtube with the below URL
http://www.youtube.com/watch?v=4GdIupmKHBc

If you have uploaded this video to youtube and do not want this video to be displayed on India Everyday disable EMBED option in Youtube.]

Surya who has a huge fan following among the youth in Kerala met his fans and interacted with the media in Kochi to promote his big Pongal release ‘Thaanaa Serndha Koottam’ Click the below link and subscribe to our Channel for more updates on Malayalam Cinema. https://www.youtube.com/user/igmalayalam?sub_confirmation=1

User Rating:


Views:     Duration:

Added On: 10 January 2018

Currently Watching Videos


india everyday videos